Pyhäselän Urheilijat ry. strategia 2024-2027

ARVOT

Pyhäselän Urheilijat ry.:n arvot pohjautuvat valtakunnallisesti hyväksyttyjen urheilun eettisiin arvoihin. Seuramme on yleisseura, jossa kaikilla ja kaikenikäisillä on mahdollisuus harrastaa lähiliikuntapaikoilla useita eri lajeja kuntoilu- tai kilpailumielessä.
  1. Tasa-arvoisuus: Pyhäselän Urheilijoissa voi jokainen harrastaa oman kykynsä ja mielenkiintonsa mukaan sukupuolesta, iästä, lähtötilanteestaan tai mistään muustakaan seikasta riippumatta, monipuolisesti eri kuntoilu- ja urheilulajeja joko harrastus- tai kilpailumielessä.
  2. Yhteisöllisyys ja talkoohenkisyys: Pyhäselän Urheilijat on yleishyödyllinen yhdistys, jossa kaikki toiminta perustuu yhteiseksi hyväksi tehtävään talkootyöhön. Seurassa toimiminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Tavoitteena on yhdessä tuottaa alueemme asukkaille liikunnan iloa, terveyttä ja hyvinvointia.
  3. Terveiden elämäntapojen edistäminen: Seuran toimintaan sitoutuvat henkilöt arvostavat ja omalla esimerkillään osoittavat terveiden elämäntapojen tärkeyttä ja edistävät sitä toiminnallaan. Toimimme etenkin lasten ja nuorten kanssa avoimin ja rehellisin periaattein ja tuomme esille omassa valmennustoiminnassamme terveyttä edistävät periaatteet.

Pyhäselän Urheilijoiden toiminnassa on yrittämiseen kannustava henki ja omista lähtökohdista lähtevän liikunnan ilon löytäminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Urheiluseurassa pyrimme omalta osaltamme kouluttamaan valmentajia asiantunteviksi osaajiksi.

VISIO 2027:  Pyhäselän Urheilijat, laadukas, monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia tarjoava yleisseura.

Missio: Suuntaviivat seuran toiminnalle!

  1. Seura pysyy ajassa mukana ja kehittää jäsenpalvelujaan.
  2. Seura huolehtii, että talous pysyy tasapainossa ja ideoi uusia tapoja varainhankintaan.
  3. Seura on houkutteleva ja innostava toimija, joka saa ihmiset sitoutumaan toimimaan yhteisen hyvän puolesta.
  4. Seura kehittää toimintojaan Lemmenlavan osalta ja järjestää koko seuran yhteisen tapahtuman kerran vuodessa.
  5. Seura pyrkii kehittämään nykyisten jaostojen toimintaa ja on avoin uusille lajeille, jos kysyntää tulevaisuudessa ilmenee.
  6. Seura tehostaa tiedottamista ja näkyy positiivisena ulospäin.