Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 23.2.2020

1. Rekisterinpitäjä
Pyhäselän Urheilijat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilona Pakarinen
p. 044 330304, ilona.pakarinen@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Pyhaselanurheilijat.fi -sivuston liity jäseneksi lomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pyhaselanurheilijat.fi -sivustolla olevalla lomakkeella kerätään uusien jäsenien ilmoittautumisia.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöistä on tallennettu etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelin, syntymäaika, katuosoite, paikkakunta ja postinumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä kerätään pyhaselanurheilijat.fi -sivustolla olevalla lomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Pyhaselanurheilijat.fi -sivuston rekisteriä ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin, eikä kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään Planeetta Internet Oy:n palvelimella. Sivustosta vastaavilla henkilöillä on järjestelmään käyttäjätunnukset.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteriin talletetut tietonsa rekisterinpitäjältä. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista rekisterinpitäjältä. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kokonaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla.