PyU pysyi yleisurheilun sinettiseurana

Sinettiseurat ovat urheiluseuroja, jotka täyttävät yhdeksän yhteistä laatukriteeriä, jotka varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa. Suomessa on tällä hetkellä 554 sinettiseuraa useasta eri lajista, yleisurheilussa sinettiseuroja on 29. Pohjois-Karjalan yleisurheiluseuroista Pyhäselän Urheilijoiden lisäksi ainoa sinettiseura tällä hetkellä on Polvijärven Urheilijat.

Sinettiseurojen laatukriteerit ovat:

1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
2. Seuran toiminta on kasvatuksellista.
3. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö.
4. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista.
5. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä.
6. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
7. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan.
8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.
9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä.

Sinettikriteerien täyttymisen takeena ja perustana on seuran toimintalinja, jonka tarkoituksena on selventää jäsenille ja muille toimijoille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia palveluja seura tarjoaa. Toimintalinja löytyy seuran Internet-sivuilta.

Sinettiseuran laadun säilyttämistä seurataan kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Seuramme viimeisin auditointitilaisuus pidettiin 24.11.2010. Auditointitilaisuudessa mukana olivat yleisurheilujaoston puheenjohtaja Eero Könönen, nuorisopäälliköt Inka Pippuri ja Hanna Sarkkinen, urheilukouluvastaava Katri Mäntylä, Suomen Urheiluliiton projektikoordinaattori Tiina Soikkeli sekä Pohjois-Karjalan piirin nuorisopäällikkö Anssi Vänskä.

Tilaisuus alkoi Reijolan urheilukoulun harjoitusten seuraamisella, jonka jälkeen keskusteltiin seuran toiminnasta, arvoista ja tavoitteista. Seuramme vahvuuksiksi nostettiin aktiiviset ja innokkaat toimijat sekä laadukkaat harjoitukset. Kehittämishaasteiksi nousivat uusien toimijoiden mukaan innostaminen ja nuorten urheilijoiden harrastuksen jatkuminen mahdollisimman pitkään.

Sinettiseura ei toimi yhden tai edes muutaman ihmisen voimin, vaan laadun säilymiseen ja takaamiseen tarvitsemme kaikkia teitä, tavalla tai toisella toiminnassa mukana olevia urheilun ystäviä. Olkaamme siis ylpeitä seurastamme, toiminnastamme ja saavutuksistamme. Kuluneesta vuodesta kiittäen ja laadukasta tulevaa urheiluvuotta toivottaen,

Hanna Sarkkinen, nuorisopäällikkö ja sinettiyhdyshenkilö