Sinettiseuran seura-auditointiraportti

Sinettiseuralla edelleen vahvaa toimintaa:

Auditointiraportti (seuran tilan ja toiminnan tarkastaminen):

*Auditoitavan seuran nimi: Pyhäselän Urheilijat

*Auditoitavan seuran sähköposti: eero.kononen@luukku.com

*Lajiliitto: Suomen Urheiluliitto

*Auditointipäivä: 29.03.2007

*1 auditoijan nimi: Ella Salmela

*2 auditoijan nimi: Pasi Majoinen

*1 auditoijan sähköposti: ella.salmela@sul.fi

*2 auditoijan sähköposti: pasi.majoinen@pokali.fi

*Seurassa olevien alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä: noin 200

*Seurassa toimivien lasten ja nuorten ohjaajien määrä: 15

ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ:

Auditoijan arvio siitä, miten seura täyttää ao. kriteerin:

*Seura on laatinut oman seuratoimintalinjan, josta ilmenee seuran toimintaperiaatteet sekä -tavat toimia.
: riittavasti

*Seuran toiminta on monipuolista.
: hyvin

*Seuran toiminta on kasvatuksellista.
: riittavasti

*Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
: hyvin

*Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.
: erinomaisesti

*Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys-/jatkokoulutuksesta.
: hyvin

*Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
: riittavasti

*Seuran alle 16-vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.
: riittavasti

*Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö.
: kyllä

*Hyviä asioita, joita seuran toiminnasta halutaan tuoda esille.

* Nuorisotiimi ja sen oma vastuukokonaisuus (yu-koulutoiminta)

* laaja ydintoimijajoukko ja erinomainen yhteishenki josta syntynyt vahva yhteisöllisyys

* eriytetty toiminta harjoitusten sisällä, vaikka eri-ikäiset treenaavat samanaikaisesti

* jaostojen välinen yhteistyö mahdollistaa lapsille monipuolisen harrastuksen, ei lajikateutta

* seuran menestys erinomainen

* omat seurakisat madaltavat kynnystä kilpailemiselle turvallisessa ympäristössä

* aktiivinen toimijoiden rekrytointi vanhemmista ja vanhemmista urheiljoista – ei toimijapulaa

*Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää:

* toimintalinjan edelleen työstäminen yhdessä seuran keskeisten toimijoiden kesken – toimintalinja on parhaimmillaan työkalu, johon päätökset ja perustelut voidaan nojata, jolla toteutetaan yhteistä linjaa ja jonka avulla perehdytetään uusia toimijoita

* palkitsemisperusteiden määrittely: lapsille myös aktiivisuuden ja oman kehittymisen lähtökohdista, seuratoimijoiden palkitseminen ohjaajien ja valmentajien lisäksi

* tilastoinnin merkityksen ja julkistamistavan miettiminen urheiluharrastuksen jatkuvuuden ja kannustavuuden näkökulmalta -> lapsen yksilöllisen kehityksen korostaminen (omat ennätykset), monipuolisen harjoittelun vaikutus lajituloksiin jne. -> viestintä vanhemmille, ja ohjaajille

* mistä johtuu voimakas drop out 12 ikävuoden jälkeen? – luontaista poistumaa murrosiässä, vai lajituloksia korostavan linjan seurausta, jolloin hitaasti kehittyvät putoavat?

* yhteiset ominaisuustreenit eri jaostojen kanssa yhdessä toisi pienillä resursseilla lisää ohjattua toimintaa nuorisovalmennusikäisille

Mikäli seura ei täyttänyt kriteerejä, miten on sovittu jatkettavan:

Muita havaintoja seuran toiminnasta:

* seurassa erinomainen yhteishenki, yhteisö tiivis, toisaalta uudet otetaan avoimesti mukaan

* liikunnallinen elämäntapa seuran tavoitteena

*kasvatukselliset periaatteet voisi tuoda toimintalinjaan mukaan (miten eettiset periaatteet näkyvät käytännössä, mitkä ovat yhteiset säännöt ja miten uudet toimijat niihin perehdytetään…)

* Pokalin yleisiä kursseja kannattaa myös hakea lajikurssien lisäksi täydennyskoulutuksen tueksi.

KIITOS Pyhäselän Urheilijat. Yhteishenkenne ja urheilun palo välittyi keskustelustamme, joka oli todella antoisa myös meille. Olitte todella aktiivisia. Uskon, että tuolla palolla ja yhteisöllisyydellä seuranne kehittäminen on teille mahdollista ja helppoa. Kannustan teitä perusteellisen toimintalinjan luomiseen. Se on tulevaisuuden näkökulmasta teille erimomainen apu toimintaanne ja se voidaan jakaa vaikka jokaiselle mukaan tulevan lapsen vanhemmalle.

Seuran terveisiä lajiliittoon / Nuoreen Suomeen:

– Nettimateriaalit ja vinkit käyttökelpoisia, niitä lisää ja helposti käytettäviksi

– Koulutukset hyviä