Tohmajärven Kuulailta

Tohmajärven Kuulailta 25.07.2002

Tohmajärven Keskuskenttä

Tulokset:

M 17
1. Olli Rouvinen PyU 12,91
2. Eemeli Reijonen ToU 11,97

P 15
1. Timo Grönlund PyU 11,57
2. Eero Grönlund PyU 10,63

P 12
1. Aki Kuusela KiiU 11,49 A-luokka
2.Aleksi Stranden PoU 11,41 A-luokka
3. Jarmo Kauhanen PyU 7,45

P 10
1. Antoni Stranden PoU 8,59 A-luokka
2. Jarkko Puustinen ToU 6,17

P 9
1. Jari-Pekka Rouvinen PyU 7,40 A-luokka
2. Teemu Juvonen KiiU 7,18
3. Janne Juvonen KiiU 6,15
4. Antti Neuvonen KiU 2,79

N 17
1. Marjo Kauhanen PyU 11,23
2. Suvi Grönlund PyU 8,30

T 15
1. Hanna Sarkkinen PyU 9,30

T 14
1. Mira Liimatta PyU 6,71

T 12
1. Katri Hirvonen ToU 10,77 A-luokka
2. Hanne Purmonen PyU 9,52 A-luokka
3. Maiju Pajula ToU 9,27 A-luokka

T 11
1. Erika Myller KiiU 9,52 A-luokka
2. Mona Sormunen ToU 7,04
3. Elisa Neuvonen KiU 5,11

T 10
1. Pauliina Haapasalo PyU 7,02
2. Sohvi Honkanen ToU 4,77

Tohmajärvellä 25.7.2002

Juhani Sormunen Kirsi Sormunen

Kilp. Joht. Sihteeri